Content

Hybridní knihy třetí generace

Vytvoření systému softwarových aplikací poskytujících multimediální obsah dokumentů jako synchronizovanou prezentaci s možností navigace a přístupu pomocí asistivních technologií. Multimediálním obsahem se rozumí interpretace obsahu dokumentu v textové, zvukové a vizuální podobě. Synchronizací se rozumí jednak časový souběh jednotlivých složek dokumentu, jednak možnost křížového odkazování mezi těmito složkami.


Základní technologie: XML, XHTML, AV kodeky nezávislé na platformě.


Zobrazení textové složky dokumentu ve formátu založeném na XHTML umožňuje jednak dobrou komunikaci s odečítači obrazovky, jednak změnu zobrazení s ohledem na potřeby zrakově postiženého uživatele. Zvuková složka přináší interpretaci obsahu dokumentu pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele, je realizována lidským hlasem; to dává možnost zpřístupnit i takové částí obsahu dokumentu, které jsou jinak pro syntetický hlasový výstup odečítače obrazovky, příp. brailleský displej ve srozumitelné formě nedostupné. Součástí prezentace je rovněž obrazový záznam obsahu dokumentu ve znakovém jazyce s možností zahrnutí interaktivních prvků přímo do záznamu (princip technologie Flash).


Softwarové řešení zahrnuje tři okruhy: lokální aplikaci jako editor/prohlížeč dokumentů v navrhovaném formátu, webovou aplikaci sloužící k náhledu a zjednodušenému procházení dokumentem a serverovou aplikaci poskytující přístup k obsahu dokumentů uložených v prostředí www.


Vlastnosti prohlížeče respektují odlišné způsoby práce uživatelů s různým typem postižení; zahrnují komplexní navigační aparát odvozený od hierarchické struktury dokumentu, odkazování uvnitř i vně dokumentu, možnost volby zobrazení vizuálních dat pro uživatele se zrakovým handicapem, autorizovaný přístup k chráněnému obsahu atd.


Datové formáty jednotlivých složek dokumentu jsou voleny s ohledem na co největší přenositelnost napříč různými platformami. Datové struktury popisující synchronizaci součástí dokumentu vycházejí z všeobecně podporovaného XML.


top