Přejít na obsah
Odkaz na web organizace Teiresiás

Adaptace Matematických ALGoritmů

Úvodní strana

messages.homepage.accessibility

Úvodní slovo

Matematika a jí příbuzné obory jsou velmi vizuální. Často sledujeme několik objektů najednou a pomáháme si tím, že je umístíme do vhodných pozic v prostoru či rovině. Tím lépe porozumíme jejich vzájemným vztahům a můžeme s nimi efektivněji pracovat. Mnoho matematických algoritmů je založeno na vizuální manipulaci s objekty, ať už se jedná o teorii grafů, lineární algebru či diferenciální a integrální počet atd.

Jak takový algoritmus mohou použít nevidomí studenti, kteří pracují výhradně lineárním způsobem, tj. v jednom okamžiku sledují pouze velmi omezené množství informací? Je samozřejmě možné, aby zvolili stejný nebo podobný postup jako jejich vidící kolegové, často to však není příliš efektivní. Nalezení a následná práce s objekty v prostoru totiž není pro studenty se zrakovým postižením jednoduchá a vyžaduje mnohem více času a energie než u vidomých. Často může pomoci vhodná adaptace algoritmu, která respektuje lineární způsob práce nevidomého s informacemi a zároveň je dostatečně efektivní.

Na těchto webových stránkách:

  • představujeme obecná doporučení, jak v takové situaci postupovat a na co se soustředit;
  • své dosavadní poznatky a zkušenosti ukážeme na vlastních návrzích adaptací vybraných algoritmů;
  • nabídneme prostor pro diskuzi nad adaptací těchto algoritmů, hodnocení našich vlastních postupů i návrh dalších možných řešení.

Poděkování

Webové stránky vznikly v rámci projektu ExpIn – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání realizovaného Masarykovou univerzitou.

Logo OPVK MU