Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů 6.–7. května 2017 Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sportovních studií
Fakulta sociálních studií

Přijímací zkouška z fyziky, chemie a biologie

22. června 2017 (bakalářské obory), 16. a 17. června 2017 (magisterské obory)

Lékařská fakulta
Národní srovnávací zkoušky, testy:
Obecné studijní předpoklady,
Základy společenských věd
10. prosince 2016
3. února 2017
4. března 2017
1. dubna 2017
29. dubna 2017
Fakulta sociálních studií


Oborové testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Oborový test 6. května 2017 Přírodovědecká fakulta
Oborový test 8.–9. června 2017 Filozofická fakulta
Talentová zkouška březen – květen 2017 Filozofická fakulta (obor Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Oborový test 10.–13. dubna 2017 Pedagogická fakulta
Oborový test z přírodních věd 7. května 2017 Fakulta sportovních studií (obory RVS, FYZI)
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 20.–21. května 2017 Fakulta sportovních studií