20. 2. 2015

V září 2015 bude Asociace rádiového orientačního běhu (AROB) pořádat Mistrovství Evropy v Mariánských Lázních. Součástí ME by měl být i vložený závod "ARDF BLINDS" pro nevidomé a slabozraké.

Pokud máte zájem si vyzkoušet tuto sportovní aktivitu, poznat atmosféru mezinárodního sportovního klání, najít nové přátele, máte příležitost. Techniku ROB je navíc možné po domluvě s organizátory zapůjčit, pro zájemce také v domluveném čase zorganizovat ukázku, vysvětlení nebo tréninky. Bližší informace je možné získat u Marcely Šrůtové, sekretariát Asociace ROB ČR, na e-mailu arob@ardf.cz.

Charakteristika sportu

Ve vyhrazeném prostoru parku nebo louky je umístěno až 5 vysílačů ROB. Závodníci vybavení přijímačem startují postupně podle vylosovaného pořadí. Na startovní čáře závodník naladí a zaměří vysílač číslo 1, který vysílá telegraficky znaky "MOE", a jde nebo běží zaměřeným směrem. Společně s ním trať absolvuje v těsné blízkosti rozhodčí, který zajišťuje jeho bezpečnost. Až se závodník dostane do vyznačené oblasti přibližně 1 m od antény, dostane hlasový pokyn "NALEZENO". V tento moment je první vysílač ručně vypnut a zapnut vysílač č.2 se signálem "MOI". Závodník opět zaměří a pokračuje dalším směrem. Toto se opakuje až k cílovému vysílači, kde je měřen čas.


Představu si lze udělat z videa na YouTube, které ukazuje první závod z roku 2010 v Opatii.