20. 10. 2014

Dámy a pánové,

dne 20. února 2015 byla spuštěna nová webová prezentace Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Web poběží na téže adrese jako doposud (www.teiresias.muni.cz), změny se týkají grafické podoby prezentace a obsahové stránky.

Aktuálně web obsahuje přes 235 článků (ať už v české, české znakové či anglické verzi), a není to stav konečný. Webová prezentace bude dále rozšiřována a doplňována, prosím tedy o trpělivost a pochopení v případech, kdy se očekávaný obsah k dispozici ještě nenabízí.

Při samotné přípravě nového webu jsme se snažili nejen o zachování informační hodnoty původní prezentace – množství nabízených informací je tak se starým webem srovnatelné, resp. je předčí, ale také rozšířit jeho funkčnost v oblastech, které na starém webu už zůstaly nedotažené – typicky např. prezentace fotografií. Ovšem patrně největší dvě inovace představuje:

  • Existence redakčního systému, který umožňuje editovat obsah webu přece jen širší skupině uživatelů, než tomu bylo dosud.

  • Připravené prostředí pro mnohem snazší přípravu a publikování verze ve znakovém jazyce. (Pro bližší informace o provozních detailech tohoto bodu může navštívit stránku Nápověda.)