Konverzační kurzy pro zrakově postižené

Konverzační kurzy jsou nabízeny ve všech vyučovacích jazycích (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština) a ve dvou úrovních pokročilosti:

Konverzace pro zrakově postižené I

Standardní doba trvání bloku: 3–4 roky (6–8 semestrů). Tento kurz předpokládá mírně až středně pokročilou úroveň jazyka (B1+). Student na této úrovni dokáže komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Dokáže si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem, a bez přípravy zvládne konverzovat o tématech, která jsou mu známá (např. rodina, koníčky, práce, cestování a současné události). Kurz je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických znalostí na dané úrovni.

Konverzace pro zrakově postižené II

Standardní doba trvání bloku: 3–4 roky (6–8 semestrů). Tento kurz předpokládá středně pokročilou úroveň jazyka (B2+). Student na této úrovni dokáže komunikovat s velkou mírou plynulosti a spontánnosti, může bez zásadních problémů konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se účastnit diskuse ve známém kontextu a vysvětlovat a zdůvodňovat své názory. Kurz je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických znalostí na dané úrovni.