Doplňující informace

Způsob práce v kurzu

Masarykova univerzita Vám umožňuje při písemné práci použití kterékoliv standardní techniky, kterou pro samostatný zápis běžně používá slabozraký nebo nevidomý:

  • zvětšené nebo barevně adaptované písmo tištěné nebo na obrazovce,
  • optickou nebo elektronickou lupu,
  • osobní záznamník nebo počítač s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
  • Pichtův psací stroj apod.

Na zvolené technice se přesně dohodnete s námi bezprostředně po podání přihlášky ke studiu; doporučujeme předběžný kontakt mailem nebo telefonem a po domluvě pak osobní návštěvu u nás.

Studijní materiály

Vhodný studijní materiál (s ohledem na charakter zrakového postižení) určí lektor po domluvě se studentem individuálně na počátku kurzu studia. Materiály v elektronické podobě dostávají studenti zdarma (proti podpisu prohlášení o ochraně autorských práv). U hmatových a zvětšených výtisků hradí studenti režijní cenu exempláře. Fyzické exempláře hybridních knih vydaných Střediskem Teiresiás jsou studentům prodávány za standardní distribuční cenu.

Doprovody

Při prvních návštěvách (v rozsahu max. 5 výukových hodin) zajistí pracovníci střediska doprovod studentům, kteří cestu do střediska neznají. S nácvikem samostatného zvládání trasy pomůže studentům instruktor prostorové orientace. Je žádoucí, aby každý student, jemuž nebrání závažnější (např. zdravotní) důvody, postupně zvládl cestu do místa výuky samostatně. V případě, že student potřebuje být doprovázen do každé hodiny, prosíme o zajištění doprovodu z vlastních zdrojů.