Výběr studijního oboru

Seznam studijních oborů

Masarykova univerzita je rozdělena do 9 fakult. Každá z fakult nabízí několik studijních programů, které se dále dělí na studijní obory. Nově příchozí studenti vysoké školy volí zpravidla bakalářský studijní obor, méně častou výjimku představují víceleté magisterské studijní obory. Kompletní seznam bakalářských a magisterských studijních programů a oborů naleznete na webové stránce www.muni.cz/admission/programmes/bachelor/.

Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Seznam navazujících magisterských programů a oborů naleznete na webové stránce www.muni.cz/admission/programmes/masters/. Chcete-li vědět, jaké předměty se v konkrétním oboru studují, podívejte se na webovou stránku www.is.muni.cz/predmety.

Výběr studijního oboru

  1. Věnujte pozornost hlavně bakalářským a pětiletým magisterským studijním oborům. Pátrejte po takovém, který Vás zajímá a který byste chtěli studovat.

  2. Doporučujeme, abyste výběr neuspěchali a neřídili se pouze tím, co Vám řeknou Vaši známí, kteří již na vysoké škole studují.

  3. Hodně informací se dozvíte na tzv. dnech otevřených dveří, které jsou pro uchazeče možností dozvědět se o nabídce studia více. Další možností je návštěva Střediska Teiresiás, jehož zaměstnanci Vám mohou poradit s výběrem studijního oboru.

  4. Pokud máte zájem v těchto dnech navštívit některou z fakult v rámci dne otevřených dveří, kontaktujte nás na adrese studijni@teiresias.muni.cz. Poradíme Vám, jak se na Vámi vybranou fakultu dostat, případně Vám zajistíme:
    • doprovod, je-li pro Vás obtížné se v novém prostředí rychle zorientovat bez cizí pomoci, nebo
    • tlumočníka (český znakový jazyk), či vizualizátora (znakovaná čeština, artikulační tlumočení).