Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů 27.–28. dubna 2019 Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky

Přijímací zkouška z fyziky, chemie, biologie či somatologie

20. června 2019 (bakalářské obory), 10. nebo 11. června 2019 (magisterské obory)

Lékařská fakulta
Oborový přijímací test 4. května 2019 Fakulta sportovních studií
Národní srovnávací zkoušky, testy
Základy společenských věd a případně Obecné studijní předpoklady
8. prosince 2018
1. února 2019
9. března 2019
30. března 2019
1. května 2019
Fakulta sociálních studií


Odborné testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Odborný test 27. dubna 2019 Přírodovědecká fakulta
Písemná oborová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (vybrané programy)
Ústní pohovor Bude upřesněno Filozofická fakulta (programy Psychologie, Dějiny umění)
Talentová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (program Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Odborný test 23.–28. dubna 2019 Pedagogická fakulta
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 13.–14. dubna 2019 Fakulta sportovních studií