Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů 21.–22. dubna 2018 Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sportovních studií
Fakulta sociálních studií

Přijímací zkouška z fyziky, chemie a biologie

21. června 2018 (bakalářské obory), 15. a 16. června 2018 (magisterské obory)

Lékařská fakulta
Národní srovnávací zkoušky, testy:
Obecné studijní předpoklady,
Základy společenských věd
9. prosince 2017
2. února 2018
3. března 2018
29. března 2018
28. dubna 2018
Fakulta sociálních studií


Oborové testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Oborový test 21. dubna 2018 Přírodovědecká fakulta
Oborový test 21.–22. dubna 2018 Filozofická fakulta
Oborový test z psychologie 7.–8. června 2018 Filozofická fakulta
Talentová zkouška březen – květen 2018 Filozofická fakulta (obor Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Oborový test 16.–22. dubna 2018 Pedagogická fakulta
Oborový test z přírodních věd 29. dubna 2018 Fakulta sportovních studií (obory RVS, FYZI)
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 14.–15. dubna 2018 Fakulta sportovních studií