Seminář pro učitele MU

Studenti se specifickými nároky ve výuce

Prakticky zaměřené setkání, které se týká zohledňování specifických potřeb studentů v distanční výuce. 
V semináři je možné se seznámit:

  • s fungováním Střediska Teiresiás a jeho službami a s charakteristikou jednotlivých postižení s ohledem na akademické prostředí,
  • se základními pravidly pro adaptaci distanční výuky pro studenty se zrakovým a sluchovým postižením,
  • s potenciálními riziky distanční výuky u studentů se specifickými nároky obecně.

Přirozenou součástí semináře je diskuze o situacích, se kterými se vyučující při své výuce často setkávají. Vítány jsou i dotazy související s vlastními zkušenostmi s výukou studentů se specifickými potřebami.

Aktuálně nabízené termíny

  • čtvrtek 22. října 2020 od 13 do 16 hodin, on-line v prostředí Zoom (den před konáním dostanou přihlášení účastníci odkaz pro připojení), možnost registrace on-line

Přihlašování je možné prostřednictvím Obchodního centra MU (viz připojené odkazy u každého z termínů). 
 


Materiály ke stažení a další informace