Seminář pro učitele MU

Studenti se specifickými nároky ve výuce

Prakticky zaměřené setkání, které se týká zohledňování specifických potřeb studentů ve výuce.
V semináři je možné se seznámit:

 • s fungováním Střediska Teiresiás a jeho službami,
 • s charakteristikou jednotlivých postižení včetně funkčního dopadu v akademickém prostředí,
 • se základními úpravami studia a principy jejich uplatňování.

Přirozenou součástí semináře je diskuze o situacích, se kterými se vyučující při své výuce často setkávají. Vítány jsou i dotazy související s vlastními zkušenostmi s výukou studentů se specifickými potřebami.

Aktuálně nabízené termíny

 • středa 3. října 2018 od 13 do 16 hodin, místnost č. 107 (Komenského nám. 2), možnost registrace
 • čtvrtek 4. října 2018 od 13 do 16 hodin, místnost č. 107 (Komenského nám. 2), možnost registrace

Přihlašování je možné prostřednictvím Obchodního centra MU (viz připojené odkazy u každého z termínů). 

Studenti se specifickými nároky ve výuce II

Prakticky zaměřené setkání navazující na úvodní seminář “Studenti se specifickými nároky ve výuce”. Jednotlivé části programu jsou již úzce zaměřeny na práci se studenty s konkrétním typem postižení. Součástí semináře je také diskuze o situacích, se kterými se vyučující v souvislosti s přítomností studentů se specifickými nároky ve výuce často setkávají. Vítány jsou i dotazy související s vlastními zkušenostmi s výukou studentů se specifickými potřebami.

Účast na úvodním setkání Studenti se specifickými nároky ve výuce není podmínkou pro účast na navazujícím semináři.

Program semináře

 • Blok 1 (90 minut) – účastníci mohou vybírat z následujících témat paralelně probíhajících skupin:
  • studenti se specifickými poruchami učení
  • studenti s psychickým onemocněním nebo chronickým somatickým onemocněním
 • Blok 2 (90 minut) – účastníci mohou vybírat z následujících témat paralelně probíhajících skupin:
  • studenti se specifickými poruchami učení
  • studenti s psychickým onemocněním nebo chronickým somatickým onemocněním
  • studenti se zrakovým postižením

Aktuálně nabízené termíny

 • pátek 30. listopadu 2018 od 9 do 12.30 (Středisko Teiresiás, Komenského nám. 2), možnost registrace
 • středa 30. ledna 2019 od 9 do 12.30 (Středisko Teiresiás, Komenského nám. 2), možnost registrace

Přihlašování je možné prostřednictvím Obchodního centra MU (viz připojené odkazy u každého z termínů).