Seminář pro učitele MU

Studenti s poruchami učení ve výuce

Prakticky zaměřený seminář o specifických poruchách učení a poruchách pozornosti umožní lépe porozumět tomu, s jakými obtížemi se tito studenti potýkají a vyzkoušet si je “na vlastní kůži”. Ukážeme si, že někdy i drobné úpravy mohou těmto studentům ve výuce pomoci a bude také prostor na případné dotazy z učitelské praxe.

Aktuálně nabízené termíny

  • 10. března 2021 od 10 do 12.30, on-line v prostředí Zoom (den před konáním dostanou přihlášení účastníci odkaz pro připojení), možnost registrace on-line

Studenti s psychickými obtížemi ve výuce

Psychické problémy a poruchy autistického spektra nebývají na první pohled vidět, což přináší kromě studijních problémů i komplikace v komunikaci s okolím. Vedlejší účinky medikace často zhoršují soustředění, paměť a spánek a výkyvy onemocnění se pojí s častějšími absencemi ve výuce. Nezřídka se stává, že psychické onemocnění propukne poprvé až v průběhu studia.

Na semináři se dozvíte, s jakými problémy se tito studenti nejčastěji setkávají a jak jim můžete z pozice vyučujícího lépe porozumět a jak podat pomocnou ruku.

Aktuálně nabízené termíny

  • 16. března 2021 od 13 do 15.30, on-line v prostředí Zoom (den před konáním dostanou přihlášení účastníci odkaz pro připojení), možnost registrace on-line

Přihlašování je možné prostřednictvím Obchodního centra MU (viz připojené odkazy u každého z termínů).