Den otevřených dveří Střediska Teiresiás


Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity srdečně zve (nejen) uchazeče se specifickými nároky na Den otevřených dveří

Pozvánka ve znakovém jazyce (s titulky)

Pozvánka se slovním komentářem

 Čas a místo konání

28. ledna 2021 a 9. února 2021, vždy od 14 do 17 hodin – připojit se můžete kdykoliv během programu.
online na platformě Zoom (potřebné odkazy jsou k dispozici níže v kapitole Program a možnosti připojení)


program a možnost připojení

  • stručná prezentace možností a nabídky služeb Střediska Teiresiás
  • společná či individuální diskuze s uchazeči

Po celou dobu budou k dispozici studijní poradci, příp. další odborní pracovníci Střediska Teiresiás připraveni ve čtyřech virtuálních místnostech. Ty budou zohledňovat (zdravotní) postižení uchazečů, resp. relevantní nabídku služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů:

  • místnost pro uchazeče s psychickými obtížení nebo poruchou autistického spektra (odkaz pro připojení)
  • místnost pro uchazeče se specifickými poruchami učení (SPU), pohybovým postižením, příp. vnitřními onemocněními (odkaz pro připojení)
  • místnost pro uchazeče se sluchovým postižením – k dispozici bude přepis mluveného slova, příp. tlumočníci znakového jazyka (odkaz pro připojení)
  • místnost pro uchazeče se zrakovým postižením (odkaz pro připojení)


Registrace

Zájemci mají možnost se předem registrovat v jednoduchém formuláři (zde). Mohou tak učinit nejen samotní uchazeči o studium, ale i jejich učitelé, rodiče, příp. školní speciální pedagogové a další, které daná problematika zajímá. 

Pokud máte zájem o konkrétní téma a chcete nám o tom dát zprávu předem, příp. si chcete domluvit individuální konzultaci, můžete také tohoto formuláře využít.


Kontaktní údaje

Pro jakékoliv související dotazy můžete využívat adresu studijni@teiresias.muni.cz, příp. telefon 549 49 1105.
 


Užitečné dokumenty

leták Studium se specifickými nároky
leták Studium v zahraničí
prezentace Studium na Masarykově univerzitě (ve formátu PDFPPTX)